L’Agència Balear de l’Aigua engega un estudi per reduir la petjada de carboni de les infraestructures que gestiona

Un projecte conjunt entre Balears i Canàries permetrà millorar l’eficiència energètica i sostenibilitat del cicle de l’aigua

L’Agència Balear de l’Aigua millorarà l’eficiència energètica de les instal·lacions relacionades amb el cicle de l’aigua que gestiona. Per fer-ho, ha posat en marxa un estudi coordinat entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universidad de la Laguna (ULL), a Tenerife, que permetrà avaluar la petjada de carboni a les infraestructures.

Així, l’Agència Balear de l’Aigua treballarà de forma coordinada amb el professor Juan Carlos Santamarta i la investigadora Noelia Cruz, de la ULL, així com amb el professor de la UIB, Cels Garcia. Paral·lelament a la posada en marxa d’aquest projecte, se signarà un conveni de col·laboració per als pròxims tres anys entre les dues universitats i l’Agència.

Per poder traçar les línies d’actuació en un futur, l’estudi engegarà una prova prova pilot en el conjunt d’infraestructures hidràuliques gestionades per l’empresa pública. Durant els dotze mesos que durà el projecte, es mesurarà la petjada de carboni procedent de les emissions causades pel consum de combustibles fòssils que s’utilitzen pel funcionament de les instal·lacions.

Així, s’escolliran infraestructures d’abastiment – dessaladores, pous de captació i infiltració, bombejos i xarxa de distribució – i de depuració – EDAR, bombejos i col·lectors – de totes les illes per fer l’anàlisi de la situació actual amb les particularitats de cada illa.

El projecte respon als objectius que marca la Llei de canvi climàtic i transició energètica, on s’estableix que les administracions han de garantir l’eficiència energètica de les seves instal·lacions i edificacions. Així, l’Agència Balear de l’Aigua se situarà en la línia tant del compliment dels objectius de descarbonització com en els de transparència pel que fa a la petjada de carboni que produeixen les seves instal·lacions.

L’experiència prèvia de la ULL i de la UIB en altres projectes com en la millora de l’eficiència energètica i hídrica de les marines de diversos ports d’arreu d’Europa avalen la metodologia que aplicaran per a l’estudi de les instal·lacions de l’Agència Balear de l’Aigua.