L’Agència Balear de l’Aigua i WWF estudien mesures per potenciar les llacunes de les depuradores com a refugi de biodiversitat

Les tasques duraran sis mesos i se centren en 24 EDAR de les Illes Balears

El secretari general de l’Agència Balear de l’Aigua, Juan Calvo, i representants de l’entitat conservacionista WWF han visitat, aquest divendres, les instal·lacions de l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Santa Eugènia, una de les 24 EDAR gestionades per l’Agència a les Illes Balears que està sent objecte d’estudi per a potenciar-ne la capacitat d’acollir més biodiversitat.

L’Agència ha encarregat aquest estudi a WWF, entitat de solvència contrastada en la inventarització i gestió de zones humides, per a posar en valor el potencial de les depuradores com a punts importants per a la fauna i flora silvestres. L’entitat analitzarà 20 EDAR de Mallorca, 3 de Menorca i una d’Eivissa.

El principal objectiu del treball es proposar mesures per a augmentar la capacitat d’acollida per a la biodiversitat de les llacunes associades a les EDAR aprofitant-ne així el potencial per a la difusió i gaudi de la natura sempre que sigui compatible amb les funcions de depuració i amb la seguretat de les instal·lacions.

A banda d’aquest anàlisi es dissenyarà un programa de seguiment de la biodiversitat de les 24 EDAR que, sempre que sigui possible, comptarà amb el suport de sistemes de ciència ciutadana. L’anàlisi tindrà en compte les dades obtingudes a les instal·lacions, entrevistes amb el personal que hi fa feina i la opinió de naturalistes i associacions de conservació de cada illa.

Amb aquest encàrrec, l’Agència Balear de l’Aigua respon a les observacions fetes per WWF a l’Inventari de zones humides de les Illes Balears realitzat per l’organització en el període 2016-17. L’informe detectà 358 zones humides i estanys a l’arxipèlag i assenyalava que una de les necessitats detectades durant el desenvolupament d’aquesta tasca era millorar la capacitat de càrrega per a la biodiversitat a zones artificials com basses de rec, estanys de camps de golf i depuradores.