La nova instal·lació fotovoltaica de l’EDAR d’Alaró estalviarà més de 10.000 euros anuals a l’Administració

\ Una vintena de persones han fet feina en les obres d’instal·lació

\ El pas a energies renovables d’aquesta depuradora suposarà un estalvi de més de cent mil quilograms d’emissions de CO2

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, acompanyat del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir; del batle d’Alaró, Llorenç Perelló, i del director general d’ENDESA a Balears, Martí Ribas, han visitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques que la companyia ha instal·lat a l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alaró.

Aquesta instal·lació està formada per 240 panells que ocupen una superfície de 852 m2 i generaran una producció elèctrica anual de 118.021 kWh.

Aquesta obra, que ha suposat una inversió de 53.820 euros, està inclosa en el contracte del subministrament d’energia elèctrica per als edificis i les instal·lacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental que en depèn per al període 2018-2019, del qual ENDESA és l’adjudicatària.

El vicepresident ha destacat que «el contracte de subministrament elèctric de totes les instal·lacions de la CAIB és una eina fonamental per implantar definitivament l’eficiència energètica a tots els edificis públics i per potenciar la penetració de les energies renovables». «A més, el sector energètic s’està convertint en un important generador de llocs de treball, a més d’una font d’estalvi econòmic i d’emissions de CO2», ha afegit.

En aquest sentit, cal destacar que només en aquesta instal·lació hi han treballat una vintena de persones i suposarà un estalvi anual de 10.625 euros. Pel que fa a la reducció d’emissions de CO2, suposa un estalvi de 101.819 kg, la qual cosa equival a 10.000 viatges amb cotxe de Palma a Cala Rajada.

«Quan parlam de diversificació del model productiu, parlam precisament d’apostar per instal·lacions com aquestes que, a més, suposen un estalvi econòmic importat, tan necessari en aquest temps», ha assegurat Yllanes.

En aquest sentit el conseller Mir ha valorat molt positivament “que l’administració pública vagi avançant en la transició energètica, un dels puntals per poder afrontar amb garanties l’emergència climàtica”. “És important que des de les administracions es doni exemple”, ha afegit.

Per la seva banda, Martí Ribas ha manifestat que la instal·lació de fotovoltaiques en aquesta estació depuradora és un bon exemple que les energies renovables són una solució per minvar la dependència de les energies fòssils.

Període 2022-2023

Per al període 2022-2023, ENDESA també ha estat l’adjudicatària del segon lot del contracte del subministrament d’energia elèctrica per als edificis i les instal·lacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental que en depèn. Aquest lot fa referència als subministraments en baixa tensió d’ABAQUA i de la resta de subministraments en alta i baixa tensió de la CAIB i del sector instrumental que en depèn.

A més, inclou l’obligació de posar en marxa set instal·lacions fotovoltaiques: cinc a Mallorca i dues a Eivissa.

 

Instal·lació KWh/any Estalvi energia generada vs. consumida Estalvi anual euros Reducció emissions de CO2 tones/any
Conselleria de Medi Ambient (Mallorca) 116.000 8,85 % 9.907,49 89,9
IES Algarb (Eivissa) 72.500 75,93 % 6.056,92 56,2
IES Mossèn Alcover (Manacor) 65.250 44,71 % 5.451,24 50,6
IES Porreres (Mallorca) 43.500 77,63 % 3.634,16 33,7
IES Santa Margalida (Mallorca) 72.500 78,74 % 6.056,93 56,2
IES Sa Serra (Eivissa) 101.500 77,54 % 8.479,70 78,7
Conselleria d’Agricultura – bassa de regadiu (Mallorca) 101.500 116,79 % 9.040,87 78,7
TOTAL 572.750 29,1 % 48.627,32 444