L’ampliació de la depuradora de Sa Pobla permetrà incrementar en un 54% el volum de cabal diari tractat

\L’actuació es sufragarà amb el cànon de sanejament i permetrà donar servei a una població equivalent de més de 25.000 persones

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dimarts, l’anunci d’inici d’exposició pública del projecte d’ampliació i millora de tractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sa Pobla. Els interessats disposaran de trenta dies hàbils per a presentar-hi al·legacions.

L’EDAR de Sa Pobla rep, actualment, un cabdal superior al previst quan es va dissenyar. A més, gran part dels seus elements es troben ja al final de la seva vida útil. És per això, que l’Agència Balear de l’Aigua ha impulsat aquest projecte d’ampliació i millora de tractament.

L’ampliació de la depuradora permetria donar servei a una població equivalent de fins a 25.667 habitants, un 63,8 % més que en l’actualitat. El volum cabal diari passarà dels actuals 2.500 m3 fins als 3.850 mincrementant-se, per tant, la capacitat de tractament en un 54 %.

De les actuals instal·lacions, només es mantindrà l’edifici de control que serà renovat completament. El biodigestor, per la seva banda, es convertirà en un tanc de tempestes.

D’aquesta manera, es continua desenvolupant el conveni de col·laboració signat, l’abril de 2019, entre l’Agència Balear de l’Aigua i l’Ajuntament de sa Pobla per millorar el sistema de sanejament de la localitat mallorquina.