La nova estació de bombeig d’Es Llombards permetrà, a finals d’any, la connexió del nucli al sistema general de sanejament

\ L’Agència Balear de l’Aigua ha invertit més de 700.000 euros en les instal·lacions

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, el gerent de l’Agència Balear de l’Aigua, Guillem Rosselló, i la batlessa de Santanyí, Maria Pons, han visitat, aquest dimarts, les obres de la nova Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) del nucli d’Es Llombards.

Aquesta infraestructura permetrà la connexió del nucli al sistema general de sanejament del municipi a través de la xarxa de clavegueram. La nova EBAR donarà servei a una població màxima estimada d’uns 735 habitants i ha estat adjudicada per un import de 721.790,71 € (amb l’IVA inclòs). Està previst que les instal·lacions puguin començar a operar a finals d’any.

El conseller ha destacat que «gràcies a aquesta actuació, les aigües residuals del nucli d’Es Llombards es connectaran definitivament a la depuradora amb tots els beneficis mediambientals que això suposa». Mir s’ha mostrat satisfet per haver «donat compliment a una reivindicació històrica del municipi» i ha destacat «la col·laboració entre institucions es demostra, una vegada més, com la clau per anar assolint millores en la gestió integral del cicle de l’aigua».

Finalment, el conseller ha destacat que aquesta actuació «assegurarà durant els propers anys unes condicions de servei òptimes per a l’evacuació del cabal d’aigües residuals, tant en temporada baixa com en temporada alta, del nucli d’Es Llombards».

La nova EBAR se situa en uns terrenys de 98 m2 cedits pel consistori, en compliment del conveni de col·laboració signat amb l’Agència l’agost de 2018. A banda de l’EBAR, el pressupost de les actuacions inclouen la construcció d’un pou de bombament de 12 m2 de superfície i 4,5 m d’alçada lliure així com l’execució de 3.370 m de col·lector d’impulsió.

El gerent de l’Agència Balear de l’Aigua ha destacat, per la seva banda, que «les obres avancen segons el termini previst d’execució» i ha explicat que s’ha dimensionat les instal·lacions per a un cabal diari de 147 m3/dia i un cabal punta de 25 m3/h.

Rosselló ha afegit que per a l’execució de les actuacions definides s’adoptaran les mesures necessàries per minimitzar l’impacte de la interrupció del servei com, per exemple, efectuar les connexions en els moments de mínim cabal del sistema (temporada baixa i horari nocturn).