Les fuites d’aigua de la xarxa d’abastiment en alta d’Eivissa es redueixen fins al 0,4%

Les darreres actuacions de l’Agència Balear de l’Aigua i Codeisa permeten estalviar 200.000 m3 anuals

El Sistema d’interconnexió entre les tres dessalinitzadores de l’illa d’Eivissa i les xarxes d’abastiment municipals ha aconseguit reduir les fuites fins al 0,4% després de les darreres actuacions executades per l’Agència Balear de l’Aigua i Codeisa, l’empresa que gestiona la infraestructura.

Aquesta fita s’ha aconseguit gràcies a les darreres inspeccions realitzades aplicant una tècnica novedosa consistent en la navegació per l’interior de la xarxa d’un dispositiu electrònic esfèric que recopila informació acústica i detecta possibles fuites a la xarxa.

El dispositiu ha permès detectar el punt exacte on es produïa una fuita en el tram entre Sant Antoni i Sant Rafel que, fins ara, tot i ser advertit pel departament d’Operació de Codeisa, no s’havia pogut ubicar per mor de la orografia i la disposició de la xarxa.

Una vegada s’ha executat la reparació, el rendiment del Sistema s’ha incrementat dos punts percentuals fins a arribar al 99,6%. Aquesta millora suposa un estalvi de 200.000 m3 anuals, l’equivalent al consum de 2.800 habitants/any. Les inspeccions amb aquest nou dispositiu han confirmat que la xarxa en alta de l’illa d’Eivissa es troba en bon estat.

El secretari general de l’Agència, Juan Calvo, ha felicitat Codeisa per assolir una xifra tan alta de rendiment i ha destacat que les noves tecnologies son clau per a la prevenció de problemes i l’aplicació de solucions ràpides. «Aquest és un exemple de com el Govern fa feina cada dia en la millora de la gestió del cicle de l’aigua, peça clau per a garantir la sostenibilitat de les Illes Balears».En aquest sentit, ha afegit, «tal com estableix el Pla Hidrològic, la millora del rendiment de les xarxes és fonamental per a ajudar a recuperar els aqüífers i estar més preparats per a combatre sequeres, que podran ser cada vegada més recurrents per mor dels efectes del canvi climàtic».