El Servei de neteja del litoral recull gairebé 20 tones de residus en els primers dos mesos de campanya

/Les 22 embarcacions fan feina fins el 30 de setembre

El Servei de Neteja del Litoral arriba a meitat de campanya havent recollit 19.666,37 kg. de residus en els mesos de juny i juliol. D’aquests, 9.247,04 kg. eren plàstics, el que suposa un 47,02% del total de residus recollits. Tant el juny, amb 4.044,90 kg., com al juliol, amb 5.202,14 kg., ha estat el tipus de residu que més s’ha replegat. La resta ha estat fusta (4.903,99 kg.), vegetació (3.414 kg.), orgànic (1.600, 76 kg.), oli (19,53 kg.) i altres (660,54 kg.).

Per illes, a Mallorca s’han recollit 13.542,12 kg.; a Menorca, 2.760,38 kg.; a Eivissa, 2.047, 65 kg. i a Formentera, 1.316,23 kg. Les embarcacions han pogut sortir tots els dies de juny i juliol gràcies a les condicions meteorològiques, el que ha permès recollir una mitjana de 322, 4 kg. de residus al dia.

Aquest Servei, gestionat per l’Agència Balear de l’Aigua, compta amb 22 embarcacions que fan feina arreu de l’arxipèlag: 10 a Mallorca, 5 a Menorca, 5 a Eivissa i 2 a Formentera. Des del primer de juny fins el 30 de setembre, totes les embarcacions fan feina per retirar residus a la mar. A partir de l’octubre, el Servei es manté operatiu amb una embarcació a cada illa per realitzar tasques d’emergències a la mar.

El Servei de Neteja del Litoral va finalitzar la campanya de 2019 després d’haver recollit 66.283,98 kg de residus de la mar. D’aquests, 32.938,59 kg (el 49,6 %) eren plàstics. La resta foren fusta (21,80 %), vegetació (12,69 %), orgànic (10,46 %), oli (0,11 %) i altres (5,35 %).

Per illes, a Mallorca es van recollir 42.011,04 kg; a Menorca, 12.673,50 kg; a Eivissa, 9.634,75 kg, i a Formentera, 1.964,69 kg.