L’Agència Balear de l’Aigua inverteix més de 3 milions d’euros en el transport i la gestió dels fangs de les depuradores d’Eivissa

El pressupost està previst per als tres anys vinents

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar l’autorització prèvia al conseller de Medi Ambient i Territori per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) pels costs derivats del transport i la gestió de fangs procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona l’empresa pública a l’illa d’Eivissa.

Així, l’Agència disposarà de 3.768.489,90 € (IVA inclòs) per al trienni 2022-2024, 1.256.163,30 € per cada anualitat. Des d’enguany, els llots que es generen a les EDAR gestionades per l’empresa pública a Eivissa ja no s’han de traslladar a la península per al seu tractament i gestió, sinó que es poden tractar a la planta de Ca na Putxa.

L’entrada en funcionament de la planta de gestió de residus facilita la gestió dels fangs i el seu ús posterior per a l’activitat agrícola, ja que es tracten i s’habiliten per al compostatge. A més, pel fet de no haver de transportar-los fora de l’illa, es redueixen les emissions generades.

Els llots són els residus generats durant el tractament i la depuració de les aigües residuals. Es produeixen quan es du a terme el tractament biològic a les EDAR, l’etapa del procés en la qual la matèria orgànica es biodegrada per l’acció de microorganismes, que dona com a resultat els llots de depuració. Actualment, l’Agència Balear de l’Aigua gestiona a Eivissa deu EDAR, que produeixen una mitjana d’11.000 tones anuals.