L’Agència Balear de l’Aigua renova un dipòsit clau per garantir l’abastiment d’aigua potable a Mallorca

Les obres compten amb un pressupost de 1,2 milions d’euros i s’executaran en un mes

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua, Guillem Rosselló, han visitat, aquest dijous, les obres de rehabilitació del dipòsit d’aigua potable de Son Pacs que s’han iniciat el mes de gener d’enguany amb un pressupost de 1.195.567,59 € amb l’IVA inclòs.

Mir ha destacat la importància d’una actuació que «assegura el bon estat de conservació d’una infraestructura vital per a garantir l’abastiment d’aigua potable a Palma, Calvià i Andratx, el pulmó de la xarxa de distribució d’aigua de l’Agència». El conseller ha recordat, a més, que aquest dipòsit és vital per a abastir municipis de la Serra de Tramuntana, com Deià o Puigpunyent, en períodes d’alta demanda.

El dipòsit de Son Pacs fou inaugurat el 1999 i es una infraestructura rectangular semienterrada de 21.000 mde capacitat que pot recollir les aigües procedents de totes les captacions, fonts i dessaladores gestionades per l’Agència a Mallorca, sent fonamental en la regulació de cabals de la xarxa en alta de l’illa.

Actualment aquest dipòsit, a causa de la seva vital importància, roman en servei la major part de l’any, sent accessible el seu interior sol en breus períodes de temps, coincidint amb labors de conservació, reparació o neteja. Rosselló ha explicat que, en el marc d’aquestes inspeccions, s’havia detectat qualque zona malmesa, especialment a l’estructura de la coberta, concloent-se que era necessari la reparació, per la qual cosa l’ABAQUA va encarregar la redacció del projecte de rehabilitació.

El termini d’execució de les obres és d’un mes. Degut a la importància de la infraestructura, les tasques de manteniment en l’època de menor demanda i en un breu període de temps.