L’Agència Balear de l’Aigua inverteix 200.000 euros en millores a la depuradora de Ciutadella Sud

Es renovaran els equips de deshidratació de fangs de les instal·lacions

L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat, per un import de 201.990 € (amb l’IVA exclòs) el contracte de subministrament d’equips de deshidratació per a l’assecament de fangs a l’Estació Depuradora d’Aigues Residuals (EDAR) de Ciutadella Sud. El termini d’execució del contracte és d’onze mesos.

L’EDAR Ciutadella Sud disposa de dos decantadors centrífugs per assecar el fang en excés. Aquests equips es troben molt a prop de la fi de la seva vida útil i, per tant, és pertinent renovar-los.

Amb aquest contracte de subministrament es substitueixen els dos decantadors centrífugs, els seus col·lectors de connexió, s’adapten les passarel·les i escala d’accés entre ells, i l’obra civil necessària per el correcte assentament dels equips a substituir.

L’assecament de fangs és un dels processos fonamentals en el sanejament i depuració de les aigües residuals urbanes. Els fangs son el resultat dels diversos tractaments que s’apliquen a les depuradores per a l’eliminació de la matèria orgànica. A banda de les bactèries que eliminen la matèria orgànica, i que s’eliminen mitjançant altres tractaments, aquests fangs contenen fins a un 80% d’aigua. Per tant, la deshidratació és essencial per a reduir-ne el volum i optimitzar-ne els costos de gestió.