L’Agència Balear de l’Aigua executa actuacions de restauració ambiental a les llacunes de les depuradores de Ariany i Costitx

El projecte ha permès recuperar hàbitats d’aigua dolça reutilitzant part del cabal tractat a les instal·lacions

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha visitat, aquest dijous, la depuradora d’Ariany on l’Agència Balear de l’Aigua ha executat, en col·laboració amb el Servei de gestió forestal i l’IBANAT, una sèrie d’actuacions de millora ambiental, en el marc del Pla de millora de la Biodiversitat de les depuradores de les Illes Balears.

El projecte es va iniciar a principis de 2021 amb la recuperació d’una llacuna de 6.500 m2 que havia quedat en desús quan es va construir la bassa de rec del municipi. Ara, s’ha eliminat la vegetació invasora, especialment canya (Arundo donax), i s’ha substituït per 450 arbres entre els quals hi ha exemplars d’oms, àlbers, pollancres, trèmols, plataners i lledoners. «D’aquesta manera, compatibilitzam l’ús agrícola de l’aigua regenerada amb l´ús ambiental restaurant un hàbitat aquàtic d’aigua dolça», ha destacat el conseller.

Entre els objectius del Pla, a banda de la millora dels hàbitats naturals de l’entorn de les depuradores, hi ha el de facilitar-ne l’ús públic per a l’estudi ornitològic i l’educació ambiental. En aquest sentit, l’Agència ha instal·lat una torre d’observació ornitològica de 2 metres d’altura a la llacuna per facilitar les activitats de estudi i educació ambiental a aquesta zona humida. El cost total de les actuacions ha estat de 35.090 euros.

El secretari general de l’Agència, Juan Calvo, ha explicat que el Pla de millora de la biodiversitat a les depuradores fou redactat per WWF a petició de l’Agència i que preveu actuacions a 28 de les 79 depuradores gestionades pel Govern a l’arxipèlag. En aquest sentit, ha explicat que ja s’ha executat una actuació similar a la depuradora de Costitx que se suma a la que es va realitzar, l’any passat, a Sant Joan de Labritja.

Les llacunes de les depuradores de Ariany i Costitx són zones humides artificials de valor ecològic per a la biodiversitat aquàtica amb una superfície conjunta de 8.000 m2 aproximadament. Acullen espècies d’aus aquàtiques com l’ànec blau, gallineta d’aigua, el cabusset o el xarxet comú que aprofiten aquests espais com a llocs de refugi i cria.

La depuradora d’Ariany dona servei als municipis de Sineu, Maria de la Salut, Petra i Ariany i té una capacitat de depuració de 2.000 m3 diaris. El conseller ha destacat que «el 100% del cabal és reutilitzat per a usos ambientals i agrícoles constituint un exemple fefaent de com han de ser les infraestructures de gestió del cicle de l’aigua en el futur més immediat». Un 85% de l’aigua depurada es transporta a la bassa de la comunitat de regants de Ariany i el 15 % restant es destina a la llacuna per donar-li un cabal ecològic per al seu manteniment.