L’Agència Balear de l’Aigua invertirà més de 750.000 euros en millores centrades en la reducció d’olors a la depuradora de Platja de Muro

La retirada dels llots es licitarà durant el primer semestre de l’any i completarà el procés de desodorització

L’Agència Balear de l’Aigua està executant la instal·lació d’un sistema de desodorització mitjançant biofiltres percoladors per tractar l’aire procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Platja de Muro. Durant les obres, que es preveu que acabin en aproximadament tres setmanes, es realitzaran una sèrie d’actuacions de manteniment i actualització dels equips sumant una inversió total de 198.440 euros (amb l’IVA inclòs) dels quals 108.800 estan destinats al sistema de desodorització.

Els biofiltres percoladors es basen en la capacitat dels microorganismes per transformar certs contaminants orgànics i inorgànics en fase gas en altres compostos menys olorosos.

Aquesta és la primera de les dues grans actuacions previstes enguany en les instal·lacions de Platja de Muro. L’Agència licitarà, durant el primer semestre, el servei de retirada dels fangs de les llacunes de l’EDAR per un import màxim de 566.857,50 euros (amb l’IVA inclòs).

En l’actualitat, la depuradora de Platja de Muro disposa de dues línies d’aigua residual, una formada per un sistema de llacunes i una altra amb un sistema de fangs activats. En total, les dues línies poden tractar en plenes condicions un cabal màxim de 9.000 m3/dia que és, aproximadament, el cabal mitjà de la temporada alta. La retirada dels llots permetrà que les llacunes exerceixin la seva funció de sistema tou de tractament i reduirà significativament les olors que desprèn la planta.