L’Agència Balear de l’Aigua adjudica les obres d’ampliació i millora de la depuradora de Sa Pobla

Les noves instal·lacions comptaran amb una zona humida artificial que farà la funció de filtre verd

L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat les obres per a l’ampliació i millora de tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sa Pobla a l’entitat UTE FACSA-MELCHOR MASCARÓ, S.L. per un import de 7.098.803,40 € amb l’IVA inclòs. El termini d’execució és de 18 mesos.

Les obres permetran duplicar la capacitat de tractament del cabal actual de 2.000m3/ dia fins a 3.850 m3/ dia. D’aquesta manera, l’estació podrà donar servei a una població màxim de 25.667 persones quan, actualment, té la capacitat de donar servei a 15.000 persones.

Les principals actuacions previstes consisteixen en un nou sistema de pretractament, dues línies de tractament biològic i decantació secundària, un digestor i un espessidor de fangs, així com la remodelació dels edificis de deshidratació i control. A més, l’actual reactor biològic i digestor s’adequaran com a tanc de tempestes per minimitzar els efectes de l’arribada de cabals elevats d’aigua durant episodis de pluja que es puguin produir per la manca d’una xarxa separativa d’aigües pluvials municipals.

La nova EDAR comptarà amb una zona humida artificial que farà la funció de filtre verd. Es tracta d’un tractament addicional a través d’una zona humida. D’aquesta manera, la depuradora comptarà amb un tractament addicional de les aigües depurades que farà possible la reutilització de tot al cabal d’aigua depurada per un us ambiental com a caudal ecològic per el Parc natural de s’Albufera. La reutilització d’aigua millorarà la qualitat de l’aigua de la zona humida.