L’Agència Balear de l’Aigua destinarà 5,4 milions a l’ampliació de la depuradora de Felanitx

Les obres també serviran per millorar les llacunes de Son Navata i incrementar-hi la biodiversitat

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, autoritzar l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació de les obres d’ampliació i millora del tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Felanitx per un import màxim de licitació de 4.472.935,57 €, amb l’IVA exclòs (5.412.252,04 €, amb l’IVA inclòs).

Les obres que s’hi duran a terme consisteixen en l’ampliació de la capacitat de tractament fins a 4.000 m3 al dia i per a una població de 20.000 habitants. Actualment, el cabal de disseny és de 2.500 m3 al dia i està pensat per a 17.083 persones. Així mateix, entre les actuacions també hi ha una segona línia de tractament biològic, un nou pretractament per a la totalitat del cabal, una remodelació de la línia de fangs i un tanc de tempestes per minimitzar els efectes de l’existència d’una xarxa unitària municipal durant els episodis de pluges.

Igualment, i seguint amb el pla de millora de la biodiversitat a les depuradores, es milloraran les llacunes de Son Navata a través de la instal·lació d’un tancament perimetral de les llacunes mitjançant una tanca per evitar la pesca furtiva, l’entrada d’animals domèstics i per regular l’accés o la col·locació de dues torres d’observació d’aus perquè la gent pugui saber quines espècies hi ha.

Cal recordar que l’Agència Balear de l’Aigua gestiona l’EDAR de Felanitx des de 1998 i que, a través d’un nou conveni signat el 2020, es van establir les noves condicions de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència.