L’Agència Balear de l’Aigua invertirà 43 milions d’euros del Fons d’insularitat en la remodelació de la dessalinitzadora de Palma

L’objectiu és optimitzar-ne les instal·lacions per a un menor consum energètic i millorar la qualitat de l’aigua tractada

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient de transferència a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per atendre les despeses derivades de la inversió per a les obres de remodelació de la dessalinitzadora de la badia de Palma, del servei de direcció de l’obra i de la coordinació de seguretat i salut de les obres. El pressupost previst és de 43.110.108,20 euros en quatre anys i es finançarà a través del factor d’insularitat.

L’objectiu principal és adequar la dessalinitzadora en l’etapa d’osmosi inversa a un sistema més eficient que permeti un menor consum energètic i una millor qualitat de l’aigua tractada. Amb la remodelació, doncs, es tindrà una infraestructura dissenyada per tractar 63.000 m³/dia, i es podran suportar puntes de fins a 2.887 m³/hora, com a marge de reserva del rendiment del sistema.

Actualment, la majoria dels equips que constitueixen la dessalinitzadora i les seves instal·lacions annexes estan arribant al final de la seva vida útil, la qual cosa dificulta garantir-ne el manteniment correcte i n’encareix les reparacions. Així mateix, en el marc de l’actuació es preveu millorar l’eficiència energètica de la planta.

Cal recordar que la dessalinitzadora de la badia de Palma és la principal font de subministrament d’aigua potable a l’illa de Mallorca. Les instal·lacions van entrar en funcionament l’any 1999 amb una capacitat de producció de 43.000 m3/dia i sis línies de producció. Després de diverses ampliacions i reformes, es va ampliar la capacitat màxima teòrica de la planta fins a 64.800 m3/dia i nou línies de producció.