L’Agència Balear de l’Aigua habilita a Eivissa un nou punt de descàrrega d’aigües residuals per a camions autoaspirants de fosses sèptiques

L’actuació permet donar servei a les companyies que operen a la badia de Portmany i a la costa oest de Sant Josep

L’Agència Balear de l’Aigua ha executat la creació d’un punt de descàrrega de camions autoaspirants de fosses sèptiques a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Cala Tarida, a Sant Josep de sa Talaia. Les obres han suposat una inversió d’11.000 euros, amb l’IVA inclòs.

L’objectiu principal d’aquesta actuació és el de descongestionar l’EDAR de Can Bossa, únic punt de descàrrega habilitat a la illa d’Eivissa en l’actualitat. Està previst que aquest nou punt de descàrrega doni servei als camions que operen a la badia de Portmany i a la costa oest de Sant Josep. D’aquesta manera, a més de descongestionar la planta de Can Bossa, es rebaixarà la càrrega de fangs que rep aquesta EDAR i es millorarà el procés d’aquesta planta. Aquesta mesura contribuirà a més a la reducció de la petjada de carboni generada pel transport de camions perquè reduirà els quilòmetres que realitzaran.

L’Agència respon, d’aquesta manera a les peticions de les quatre empreses que operen actualment a la illa, amb una flota de 26 camions autoaspirants que, en els mesos d’estiu, amb l’increment de la seva activitat, es veien obligats a fer llargues cues en l’únic punt de descàrrega habilitat. Aquest increment de l’activitat i, per tant del volum d’aigües residuals a tractar, comprometia, a més, el bon funcionament de la planta.

L’estiu passat, l’Agència va ampliar l’horari de descàrrega en la instal·lació tant a els dies laborables com en els festius, una mesura que va pal·liar el problema de les llargues cues sense arribar a remeiar-lo definitivament. D’aquesta manera, amb la posada en marxa d’aquest segon punt de descàrrega, l’Agència confia solucionar un problema històric optimitzant, a més, les instal·lacions de Cala Tarida que actualment funcionen al 50% de la seva capacitat operativa i estan perfectament capacitades per assimilar les descàrregues provinents de la badia de Portmany i la costa oest de Sant Josep.