El conseller Lafuente avalua els avanços en les obres d’ampliació de l’EDAR de Sa Pobla

Les millores incrementaran la capacitat de tractament de l’estació depuradora en un 54% del cabal diari i del cabal punta

El conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, i el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, s’han reunit amb el batle de Sa Pobla, Biel Ferragut, per a avaluar el progrés de les obres d’ampliació i millora de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del municipi mallorquí. Aquestes obres, que van arrencar el juliol de 2023, estan previstes que finalitzin a final d’any, i es preveu que la planta estigui en plena operativitat al febrer de 2025. Durant la visita també va ser present el gerent d’ABAQUA, Emeterio Moles.

L’objectiu principal d’aquesta actuació és adaptar l’EDAR a les noves exigències normatives i adequar les infraestructures de sanejament i depuració a les necessitats actuals i futures. Això inclou l’antiguitat i pèrdua de rendiment de les instal·lacions, les característiques de càrrega contaminant de l’aigua d’entrada i l’increment de població previst per als pròxims anys. A més, mitjançant aquestes obres es cerca avançar en la separació efectiva d’aigües pluvials i residuals, desenvolupada en el municipi en els darrers anys.

Una vegada concloses, les millores permetran duplicar la capacitat de tractament del cabal actual de 2.000 m³/dia a 3.850 m³/dia, la qual cosa permetrà a l’estació donar servei a una població màxima de 25.667 persones, en comparació amb les 15.000 persones que pot atendre actualment.

El conseller Lafuente ha expressat la seva satisfacció amb l’avanç dels treballs, subratllant la importància de l’actuació: “Estam molt satisfets que les obres avancin segons el calendari previst. La reutilització de l’aigua regenerada és crucial per a enfrontar-nos a l’efecte del canvi climàtic, especialment en un arxipèlag com el nostre, on aquest recurs és tan escàs”.

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental va adjudicar les obres a l’entitat UTE FACSA-MELCHOR MASCARÓ, S.L. el maig de 2023, per un import de 7.098.803,40 euros amb l’IVA inclòs. Les principals actuacions previstes consisteixen en un nou sistema de pretractament, dues línies de tractament biològic i decantació secundària, un digestor i un espessidor de llots, així com la remodelació dels edificis de deshidratació i control.

Les millores ampliaran la capacitat de tractament de l’EDAR en un 54% del cabal diari i del cabal punta. La població equivalent admesa per la nova depuradora també augmentarà un 54%, la qual cosa permetrà satisfer les demandes futures de depuració. Durant les obres no s’ha realitzat cap parada forçosa ni s’han dut a terme accions que hagin resultat en un abocament al medi ambient que no compleixi amb els objectius de qualitat establerts.