L’Agència Balear de l’Aigua invertirà 7,8 milions d’euros en l’ampliació i millora de la depuradora de Portocolom

El projecte recull la renovació de les instal·lacions i del col·lector d’impulsió, l’adaptació dels cabals de tractament, la millora dels processos i la desodoració de la planta

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha tret a informació pública el projecte d’ampliació i millora del tractament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Portocolom, situada en el terme municipal de Felanitx.

El projecte recull i conté, com a principals actuacions, la renovació de les instal·lacions i del col·lector d’impulsió des de Cala Marçal fins a l’EDAR, l’adaptació d’aquesta als cabals de tractament, la millora dels processos, especialment la reducció de fòsfor i nitrogen en les aigües tractades, i la desodoració de la planta mitjançant la instal·lació d’elements de tractament d’aire i el cobriment del espessidor de fangs. També s’inclou la millora de l’operativitat enfront de tempestes i la renovació de la major part de l’obra civil i la totalitat de les instal·lacions elèctriques.

El pressupost del projecte és de 7.840.475,13 euros, IVA inclòs, als quals se sumaran els costos de direcció d’obra i seguretat i salut durant l’execució. El termini previst per a la realització de les obres és de 18 mesos, després de les tramitacions restants, que podrien comportar petites modificacions en el projecte per a integrar les prescripcions que es facin durant el procés.

Aquestes obres, encara que són l’actuació principal en aquest sistema, complementen la renovació del transformador que alimenta les instal·lacions, ja realitzada, i la reparació de dues anomalies existents en l’emissari de la planta, adjudicades a la fi de maig i que començaran aviat.

Actualment, més del 25% anual de l’aigua tractada es reutilitza per al reg del Golf de Vall d’Or, aconseguint-se xifres superiors al 50% durant els períodes estivals.