L’Agència Balear de l’Aigua publica el contracte de servei de tractament d’aigües residuals i manteniment de la nova depuradora d’Eivissa

Les instal·lacions objecte del contracte comprenen l’anomenat bombament central i la gestió i explotació de l’EDAR

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha publicat el contracte de servei de tractament d’aigües residuals i manteniment i explotació del nou bombament general i la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) d’Eivissa.

Les estimacions, encara no oficials, indiquen que el Ministeri podria tenir les noves instal·lacions de bombament i depuració llestes per a ser lliurades a la comunitat autònoma abans de final d’any. Per aquest motiu, ABAQUA ha elaborat i licitat un contracte temporal i específic que permetrà assumir aquestes instal·lacions des del moment en què siguin formalment lliurades a la CAIB, fins que s’integrin en la resta de contractes de les seves 80 depuradores, que es licitaran en breu. Els documents per a la licitació ja estan redactats i en tramitació econòmica per a la seva publicació.

Aquesta estació depuradora es gestionarà posteriorment juntament amb la de Formentera, passant a integrar la zona E2, una de les dues zones en què es divideixen el conjunt de plantes d’Eivissa i Formentera, segons la denominació del nou plec.

Amb aquesta actuació, ABAQUA anticipa futurs esdeveniments per a evitar possibles problemes que el traspàs entre administracions pogués comportar si no es contractés la continuïtat de l’explotació de les instal·lacions.

Les instal·lacions objecte del contracte comprenen l’anomenat bombament central, situat en l’actual depuradora d’Eivissa, que eleva tot el cabal a Sa Coma, i la gestió i explotació de l’EDAR situada en aquest paratge. El conjunt de noves instal·lacions tracta les aigües residuals de tota la ciutat d’Eivissa, els nuclis de Santa Gertrudis, Jesús i Puig d’en Valls de Santa Eulària, així com els de Montecristo, Ca Llaudis i Cas Corb de Sant Antoni, entre altres.

El preu del contracte licitat és de 581.117,86 euros, amb una durada inicial de 4 mesos, ampliable en funció de les condicions addicionals (data real de lliurament i data real d’inici dels nous contractes).

Aquesta estació depuradora serà la de major grandària i volum que ABAQUA gestioni en les quatre illes a través dels convenis amb els diferents ajuntaments de Balears.