Oferta pública

Oferta pública

Concurs extraordinari de mèrits

Concurs oposició

Procediment d’inscripció

El procediment d’inscripció consta de les següents passes.

  1. En primer lloc s’ha d’emplenar el formulari en línia disponible a http://apps.abaqua.cat.
  2. Un cop emplenat el formulari s’ha de descarregar en PDF.
  3. Finalment s’ha de signar i registrar el formulari. El formulari s’ha de signar digitalment en cas de presentació telemàtica, i manualment en cas de registre presencial (Oficina central d’ABAQUA, Gremi Corredors 10, 07009 – Polígon Son Rossinyol. Palma. Horari de 09:00 a 14:00).