L’Agència Balear de l’Aigua adjudica contractes de millora a diferents depuradores d’Eivissa per un import de més de 300.000 €

Les actuacions permetran optimitzar el rendiment de les instal·lacions i el seu consum energètic

L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat el contracte de millora dels grups electrògens i de compressors i bufadors del tractament biològic a tres municipis de l’illa d’Eivissa per un import de 230.500 € (amb l’IVA inclòs).

L’objectiu del contracte és, d’una banda, la millora dels grups electrògens de tres Estacions de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) dels municipis de Sant Antoni i Santa Eulària. Aquestes EBAR son la del port d’Es Canar de Santa Eulària i, a Sant Antoni, l’EBAR La Antigua i l’EBAR Xinxó. S’hi inclouen les tasques d’adequació dels arrencadors i variadors d’alguns equips, la refrigeració i l’enllumenat.

D’altra banda, la millora dels grups electrògens i els bufadors es farà a les Estacions d’Aigües Depuradores d’Aiguës Residuals (EDAR) dels municipis d’Eivissa, Santa Antoni i Santa Eulària. Els grups electrògens permeten que les instal·lacions de sanejament segueixin funcionant quan hi ha algun tall del subministrament elèctric, tant si te una duració de mili-segons (perquè els grups tenen maniobres de commutació) com si és més durador en el temps, arribant a poder mantenir en funcionament una EBAR durant setmanes si fos necessari.

Els bufadors, d’altra banda, són essencials per garantir la constant aportació d’oxígen als tractaments secundaris. Diverses EDAR d’Eivissa necessiten una millora d’aquests equipaments per al correcte tractament de les aigües i assegurar, a la vegada, una major eficiència energètica.

El contracte inclou també la renovació dels equips de tamisat (filtratge inicial) de l’efluent d’entrada de l’EDAR de Can Bossa, a Sant Josep, tant el de la pròpia EDAR com el de fosses sèptiques. Cal recordar que aquesta planta és l’encarregada de rebre i tractar les aigües residuals de tots els camions amb bombes autoaspirants que operen a l’illa. Es renovaran també les bombes de recirculació i les turbines d’airejament requerides per al tractament biològic del fang actiu.

D’altra banda, l’Agència ha adjudicat, per un import de 87.754,44 € (amb l’IVA exclòs) les obres de substitució i millora del sistema d’airejament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Josep.

L’objectiu d’aquestes obres és remodelar les instal·lacions del tractament biològic de la depuradora per garantir la correcta depuració de les aigües residuals del nucli urbà josepí. D’aquesta manera, es desmuntarà una part de la instal·lació actual d’airejament del llacunatge biològic de la depuradora a partir de la millora del sistema i la substitució d’alguns elements que estan en estat de deteriorament.

Aquestes millores s’emmarquen en el conjunt d’actuacions de sanejament i depuració impulsades per l’Agència Balear de l’Aigua per garantir el bon funcionament de la xarxa de depuradores de gestió autonòmica.