L’Agència Balear de l’Aigua recupera una llacuna de la depuradora d’Ariany en el marc del projecte «Aigua i Biodiversitat»

\ La col·laboració amb WWF pretén potenciar la biodiversitat de les llacunes associades a les EDAR

La recuperació d’una llacuna en desús a la depuradora d’Ariany com a hàbitat per a la fauna aquàtica suposa la primera actuació del projecte «Aigua i Biodiversitat» iniciat el 2020 per l’Agència Balear de l’Aigua amb l’assessorament tècnic de l’entitat conservacionista WWF.

Aquesta llacuna, que ocupa una extensió de 6.500 m2, complia antigament les funcions de bassa d’evaporació i infiltració de l’aigua depurada però va quedar eixuta quan es va construir la nova bassa de rec del municipi. La seva recuperació permet compatibilitzar l’actual ús agrícola de l’aigua depurada regenerada amb l’ús ambiental i possibilita l’alimentació hídrica permanent d’aquest espai i la creació d’un hàbitat aquàtic d’aigua dolça. Espècies com la gallineta d’aigua, el cap blau, la buscarla grossa, el rossinyol bord o la fotja se’n beneficiaran així com amfibis i invertebrats associats a l’aigua com la granota o cavallets del diable.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha destacat, per la seva banda, «la rellevància estratègica» d’aquest projecte que «permetrà respondre a les observacions fetes per WWF en l’Inventari de Zones Humides de les Illes Balears». El document, que s’emmarca en el projecte MedIsWet, va detectar 358 zones humides a l’arxipèlag i assenyalava la necessitat de millorar la capacitat de càrrega per a la biodiversitat a zones artificials com basses de rec, estanys de camps de golf i depuradores.

A partir de les conclusions de l’informe, l’Agència Balear de l’Aigua va decidir engegar el projecte «Aigua i Biodiversitat» i va encomanar un estudi per a definir mesures que permetin un increment de la capacitat d’acollida per a la biodiversitat aquàtica a les llacunes associades a les depuradores. L’estudi, encara en fase d’elaboració, inclou 28 EDAR gestionades per l’Agència a l’arxipèlag (23 a Mallorca, 3 a Menorca i 2 a Eivissa).

A banda de la recuperació de la llacuna d’Ariany, es preveu que el projecte «Aigua i Biodiversitat» implanti mesures de conservació a altres espais de rellevància ambiental com ara les llacunes de Can Figuera (alimentades hídricament per la depuradora de Binissalem) o la llacuna de Son Navata, vinculada a l’EDAR de Felanitx.

En el Dia Mundial de les Zones Humides, Mir ha volgut subratllar «la importància cabdal d’aquests ecosistemes en l’equilibri ecològic per la gran capacitat d’absorció de carboni que tenen i per ser un refugi de la biodiversitat.» «La seva bona salut», ha afegit, «suposa una garantia de la correcta gestió del cicle de l’aigua».

Enguany, es compleixen 50 anys del Conveni de Ramsar de Zones Humides d’Importància Internacional que posa en relleu la contribució de les zones humides a la quantitat i qualitat d’aigua dolça del nostre planeta. «L’aigua i els aiguamolls estan connectats en una coexistència inseparable que és vital per a la vida, el nostre benestar i la salut del planeta», ha insistit Mir qui ha destacat que el Conveni de Ramsar anima a accions per restaurar-les i aturar-ne la pèrdua en línia amb l’actuació de l’Agència Balear de l’Aigua.