La nova estació de bombament d’Es Llombards connecta la xarxa de sanejament del llogaret al clavegueram de Santanyí

L’Agència Balear de l’aigua ha invertit més de 700.000 euros en les instal·lacions

L’Agència Balear de l’Aigua ha posat en funcionament, aquesta setmana, la nova Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) del nucli d’Es Llombards, a Santanyí. Les obres s’iniciaren l’any passat per tal de permetre la connexió d’aquesta zona al sistema general de sanejament del municipi.

La nova estació de bombament condueix les aigües residuals des de la xarxa de clavegueram d’aquest nucli fins a l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi per poder ser tractades. La infraestructura s’ha dimensionat per a un cabal diari de 147 m3/dia i un cabal punta de 25 m3/h i donarà servei a una població màxima estimada d’uns 735 habitants.

Les obres han tengut un cost de 721.790,71 € (amb l’IVA inclòs) i, a banda de l’EBAR, han inclòs la construcció d’un pou de bombament de 12m2 de superfície i 4,5 m d’alçada lliure així com de l’execució de 3.370 m de col·lector d’impulsió. La nova EBAR se situa en uns terrenys de 98 m2 cedits pel consistori, en compliment del conveni de col·laboració signat amb l’Agència l’agost de 2018.