L’Agència Balear de l’Aigua adjudica actuacions de millora a la depuradora de Llubí per valor de 320.000 euros

El contracte permetrà instal·lar un nou sistema d’airejament i retirar els llots de les llacunes

L’Agència Balear de l’Aigua ha adjudicat, per un import de 319.865 € (amb l’IVA exclòs), el contracte d’Obres de reposició del sistema d’airejament i retirada de llots de les llacunes de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Llubí. El termini d’execució de l’actuació és de sis mesos.

En l’actualitat les llacunes de l’EDAR de Llubí es troben colmatades de llots i és necessari, per tant, retirar-los perquè les llacunes puguin exercir la seva funció de sistema tou o verd de tractament de les aigües residuals. És necessari també, procedir a la substitució del sistema d’aeració de les llacunes (difusors, mànegues, ancoratges i, contrapesos, etc..), per la dificultat que presenta buidar-les sense retirar-los i pel seu estat actual de deteriorament motivat per haver superat ja la seva vida útil.

La retirada dels llots es realitzarà mitjançant un camió autoaspirant o sistema similar; una vegada retirats, els llots es deshidrataran a les mateixes instal·lacions de l’EDAR amb una centrifugadora portàtil de la qual se n’encarregarà l’adjudicatària. Una vegada assolit l’objectiu d’una sequedat del 20% es traslladaran a la planta autoritzada de TIRME.

El darrer Informe de sanejament i depuració de l’Agència (corresponent a l’any 2021) assenyala que l’EDAR de Llubí és, juntament amb la de Vilafranca, la única de les 56 que gestiona a Mallorca que no compleix els requisits que marca la normativa en quant a la qualitat de la depuració de les aigües residuals urbanes. En aquest sentit, cal destacar que una vegada finalitzada aquesta actuació es preveu que les instal·lacions ja estiguin en condició d’ajustar-se al que dicta la normativa. Pel que fa a la de Vilafranca, ja s’ha executat, amb el mateix objectiu, la retirada dels llots amb una inversió de 155.459,59€.