L’Agència Balear de l’Aigua destinarà més de 600.000 euros a la primera fase del procés de digitalització de la gestió dels recursos hídrics

\ Els fons europeus NextGenerationEU financen el disseny i implantació d’un magatzem de dades del cicle de l’aigua

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua ha acordat iniciar l’expedient de contractació del servei de Disseny, desenvolupament, implantació i manteniment del magatzem de dades previst en el Pla Estratègic de Transformació digital dels recursos hídrics de les Illes Balears, amb un pressupost màxim de licitació de 641.598,97 € (amb l’IVA exclòs).

El Pla Estratègic de Transformació digital respon a la voluntat de la direcció general de Recursos Hídrics i l’Agència de millorar la capacitat de gestió, la transparència i la protecció de dades així com augmentar la productivitat i l’eficiència en la tramesa d’informació. Per a dur a terme aquest procés de digitalització, s’han marcat sis grans objectius entre els quals s’hi troben la millora de la plataforma de tecnologies de la informació i la comunicació, la reorganització dels fluxos interns i externs d’informació i el seguiment i monitorització a distància de les explotació de les infraestructures hidràuliques i els recursos hídrics.

El magatzem de dades és la primera passa necessària per a implementar un dels gran objectius del Pla estratègic: la creació d’un Sistema d’Informació balear de l’aigua que faciliti la governança digital dels recursos hídrics. A mitjà termini, aquest Sistema haurà de rebre informació en temps real de tots els punts de control de les masses d’aigua i de les infraestructures hidràuliques que s’aniran sensoritzant a mesura que s’implementi el Pla Estratègic.

Totes les dades que es generin i s’emmagatzemin podran ser analitzades per ajudar a prendre decisions adequades, traçar indicadors o il·lustrar l’estat de les masses d’aigua i les infraestructures. Un altre dels objectius és promoure la transparència i accés a la informació proveint a la ciutadania de la informació necessària, basant-se en l’ús d’un portal de dades obertes.

A més, el magatzem de dades de l’aigua facilitarà la cooperació i coordinació entre les administracions públiques amb competències del cicle de l’aigua. En aquest sentit, en un context d’emergència climàtica, la transformació digital de l’aigua possibilitarà una gestió més eficient dels recursos hídrics i les infraestructures hidràuliques amb una resposta més ràpida i eficaç davant fenòmens extrems com sequeres i pluges torrencials.

El Pla Estratègic s’anirà implementant en diverses fases. Aquesta serà finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons NextGenerationEU, dins de la línia estratègica de preservació del litoral i els recursos hídrics, com una de les prioritats clau per aconseguir un adequat coneixement de la informació associada als diversos usos i consums de l’aigua.