Miquel Mir Gual

Conseller de Medi Ambient i Territori
i president de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

Benvinguts i benvingudes a l’espai de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

Un espai renovat, amb vocació de servei i transparència envers al ciutadà, d’aquesta empresa pública, braç executor de les polítiques del cicle de l’aigua de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i, com a tal, peça clau per garantir la sostenibilitat de les Illes Balears.

Una eina indispensable davant l’emergència climàtica per garantir el servei i el benestar dels nostres ciutadans i visitants amb la distribució d’aigua potable, la neteja del nostre litoral i la depuració de les aigües residuals.

Creada l’any 2005, l’ABAQUA, abans IBASAN, té com objectius garantir, ara i en el futur, l’abastament i la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat afavorint la recuperació dels aqüífers en un territori insular i limitat també, en els seus recursos naturals. Igualment, la millora del sanejament reverteix de manera positiva amb el medi i els ecosistemes associats.

Per aconseguir els ambiciosos objectius marcats, però, són indispensables les sinèrgies amb els ajuntaments, una bona planificació desenvolupada amb la direcció general de Recursos Hídrics i una estreta col·laboració amb la direcció general de Territori i Paisatge.

Vos convid a navegar per les dades i els visors d’aquest espai, alguns d’ells disponibles per primera vegada, per conèixer, de primera mà, la tasca i el funcionament de l’Agència.

Siau benvinguts

Miquel Mir Gual
Conseller de Medi Ambient i Territori i president de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental