Juan Manuel Lafuente

Conseller de Mar i del Cicle de l’Aigua  
i president de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

Benvinguts i benvingudes a l’espai de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.

És per a mi un honor adreçar-me a vosaltres en un moment tan significatiu per a les Illes Balears. Aquesta legislatura s’ha proclamat com la legislatura de l’aigua, un reconeixement al valor incommensurable que aquest recurs representa per a la nostra Comunitat i per al medi ambient.

El Govern de les Illes Balears és plenament conscient de la importància de fer un gran esforç en les inversions destinades a infraestructures hídriques. Aquest compromís es tradueix en la nostra dedicació a millorar la gestió del cicle de l’aigua, des que es capta fins que es depura, per garantir així l’accessibilitat a aigua de qualitat de tots els ciutadans i visitants, i al mateix temps, preservar els nostres ecosistemes tan valuosos.

L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, des que es va crear, ha estat una eina clau en aquest esforç, i ha treballat incansablement per assegurar la sostenibilitat i la resiliència de les nostres Illes davant el canvi climàtic.

La nostra missió és més rellevant que mai, i estam compromesos a enfortir aquesta tasca, en col·laboració amb els ajuntaments i altres entitats, per afrontar els reptes presents i futurs que ens planteja la gestió de l’aigua.

Us convid a explorar aquest espai, en què trobareu informació detallada sobre les nostres iniciatives i els nostres projectes i plans d’actuació. Estam decidits a fer que aquesta legislatura sigui un punt d’inflexió en la manera com entenem i gestionam l’aigua, per assegurar-ne el futur per a les generacions següents.

Amb aquesta visió, esperam guiar les Illes Balears cap a un futur més sostenible.

Siau benvinguts.

Juan Manuel Lafuente
Conseller del Mar i del Cicle de l’Aigua i president de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental