L’aigua a Balears: Necessitat d’estalvi i reutilització

Recursos hídrics disponibles Les Illes Balears tenen un clima mediterrani caracteritzat per estius secs i calorosos i hiverns humits i temperats. Aquest clima, suau i benigne, ha estat el principal reclam turístic per a gaudir de les Illes. No obstant això, la baixa pluviometria a causa del clima provoca una escassetat natural d’aigua amb sequeres […]

Convenis

Llistat de convenis TITOL CONVENI DATA SIGNATURA DATA VIGÈNCIA PRORROGAT MUNICIPI TIPUS CONVENI OBLIGACIONS ECONÒMIQUES Convenide col·laboració entre el Consorio d’Aigües del Pla de Mallorca i ABAQUA per al subministrament d’aigua 27/4/15 27/4/27   Maria ABASTAMENT MANTENIMENT INSTAL.LACIONS Convenide col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i ABAQUA per al subministrament d’aigua. 25/07/2016 25/07/2021   Inca ABASTAMENT MANTENIMENT […]

Pla per a millorar la biodiversitat a depuradores de l’Agència Balear de l’Aigua

L’Agència Balear de l’Aigua i WWF dissenyen un pla d’acció per a la millora de la biodiversitat en 28 de les 79 depuradores que gestiona l’Agència a les Illes Balears. L’objectiu principal és la creació i consolidació d’hàbitats per a flora i fauna de zones humides per conservar i afavorir la biodiversitat a l’àmbit de […]

Actuacions de gestió d’infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals.

El sistema de sanejament de les Illes Balears s’organitza en zones, l’explotació d’aquestes la duu a terme una empresa específica, anomenada empresa explotadora. L’empresa explotadora es diferent per cada zona, però l’Agència Balear de l’Aigua és la gestora de totes les infraestructures. L’illa de Mallorca es divideix en set zones (Taula 23), Menorca en dues […]

Actuacions de construcció de infraestructures de sanejament i depuració d’aigües residuals

En aquest apartat s’enumeren les actuacions realitzades per l’àrea de planificació i construcció i gestió de infraestructures de sanejament i depuració durant el període 2018-2019. Les actuacions es divideixen per illes en funció de la seva tipologia (conservació i manteniment, obres, serveis i subministrament). Mallorca Infraestructura Actuació Import Any EDAR Porreres Obres d’ampliació i remodelació […]

Què és Life WAT’SAVEREUSE

Què és? WAT’SAVEREUSE és un projecte europeu finançat pel Programa LIFE i que neix sota la coordinació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) amb l’objectiu de sensibilitzar el sector turístic sobre l’estalvi i la reutilització d’aigua. El principal objectiu de Wat’Savereuse és posar de manifest els beneficis de l’estalvi i la reutilització d’aigua, així com de […]

Recursos Humans

La selecció de personal de l’Agència es realitza d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en què s’avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana. Si estàs interessat a treballar a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental […]

Salinitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal

Introducció L’indicador de la salinitat de les aigües residuals d’entrada del clavegueram municipal avalua el nivell de salinitat d’aquestes aigües en funció del límit màxim de salinitat possible per a la seva reutilització per usos agrícoles (3 mS/cm de conductivitat) A les Illes Balears, la meitat de l’aigua residual municipal que arriba a les depuradores […]